விலை | தினகரன்

விலை

 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-09-11-2018-Today's Exchange Rate-09-11-2018
  இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில்...
  2018-11-09 11:39:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-08-11-2018-Today's Exchange Rate-08-11-2018
  இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின்...
  2018-11-08 10:20:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-07-11-2018-Today's Exchange Rate-07-11-2018
  இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின்...
  2018-11-07 11:19:00
 • இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்-05-11-2018-Today's Exchange Rate-05-11-2018
  இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி, என்றும் இல்லாத அளவில் அமெரிக்க டொலருடன் பாரிய அளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின்...
  2018-11-05 11:27:00
Subscribe to விலை