நல்லிணக்கம் | தினகரன்

நல்லிணக்கம்

  • இன நல்லிணக்கப் பணியில் சுபத்ரா ராமய முன்பள்ளி-Subathra Ramaya Pre School-Reconciliation Service
    கல்முனை பிரதேசம் பல்லினங்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசமாகும். முஸ்லிம்கள், தமிழர்கள், கிறிஸ்த்தவர்கள், பௌத்தர்கள் என பல்லினத்தைச் சார்ந்தவர்கள்  இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர். கடந்த...
    2018-12-12 12:10:00
  •   றிஸ்வான் சேகு முகைதீன் 30 வருட யுத்தத்தின் பின்னர் இலங்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்டு வரும், சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செல்வதற்கு உதவுமாறு ஐ.நா...
    2016-09-02 04:46:00
Subscribe to நல்லிணக்கம்