சி.பீ. ரத்நாயக்க | தினகரன்

சி.பீ. ரத்நாயக்க

  • கொழும்பு, அதுள் கோட்டை, மாதிவெல, சுபத்ரா மாவத்தையில் அமைந்துள்ள முன்னாள் அமைச்சர் சி.பி. ரத்னாயக்கவின் 3 மாடிகளைக் கொண்ட வீட்டில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.தீயினால் வீட்டுக்கு...
    2015-08-01 03:30:00
Subscribe to சி.பீ. ரத்நாயக்க