கிழக்கு மாகாணம் | தினகரன்

கிழக்கு மாகாணம்

  •  தங்களது பட்டங்களுக்கு ஏற்ற தொழில்வாய்ப்பை வழங்குமாறு கோரி, கிழக்கு மாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள், கிழக்கு மாகாண சபை முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இன்று (25)...
    2017-04-25 09:46:00
  •  கிழக்கு மாகாணத்திலுள்ள பாடசாலைகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு இவ்வருடம் மாகாண சபையினால் கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக, கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சர் ஏ.எல்.எம்...
    2017-03-27 04:35:00
  • Rizwan Segu Mohideen கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள சகல அரச பாடசாலைகளையும் பகல் 12.00 மணியுடன் நிறைவு செய்யுமாறு கிழக்கு மாகாண கல்வி கிழக்குமாகாண  கல்விப் பணிப்பாளர்...
    2016-05-02 12:30:00
Subscribe to கிழக்கு மாகாணம்