கடற்கரை | தினகரன்

கடற்கரை

  • மனிதர்கள் வாந்தி எடுத்தால் முகம் சுழிப்பார்கள். ஏனைய உயிரினங்கள் வாந்தி எடுத்தாலும் அதே நிலை தான். ஆனால் திமிங்கிலம் வாந்தி எடுத்தால் பணம்கொட்டுகிறது. நம்ப முடிய வில்லையா ?...
    2016-04-28 07:15:00
Subscribe to கடற்கரை