இலங்கை மத்திய வங்கி

 •  பேர்பச்சுவல் ட்ரசரீஸ் நிறுவனத்தின் விருப்பத்திற்கமைவாக செயற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும் அதிகாரி ஒருவரை இடைநிறுத்துவதற்கு மத்திய வங்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக சட்ட மாஅதிபர்...
  2017-07-11 09:04:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (11.07.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்114....
  2017-07-11 08:50:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (07.07.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்113.80118....
  2017-07-07 11:23:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (04.07.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்115.03120....
  2017-07-04 11:47:00
Subscribe to இலங்கை மத்திய வங்கி