வர்த்தகம்

 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (24.04.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்112....
  2017-04-24 09:24:00
 •  இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (19.04.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்112....
  2017-04-19 06:39:00
 •  பருவகாலத்தின் மாபெரும் ஷொப்பிங் நிகழ்வான ‘DSI மெகா 2017’ ஏப்ரல் மாதம் 01 ஆம் திகதி ஆரம்பித்து வைக்கப்படுகிறது. இல. 257, ஹை லெவல் வீதி, மஹரகம என்ற முகவரியில்...
  2017-04-03 06:29:00
 •  மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (28.03.2017) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு. நாணயம்கொள்வனவு விலை (ரூபா)விற்பனை விலை (ரூபா)அவுஸ்திரேலிய டொலர்113.45118....
  2017-03-28 09:58:00
Subscribe to வர்த்தகம்