வில்பத்து வனத்தில் மர நடுகை | தினகரன்

வில்பத்து வனத்தில் மர நடுகை

நாத்தாண்டிய தம்மிஸ்ர தேசிய பாடசாலையின் 106 வருட பூர்த்தியை முன்னிட்டு பாடசாலை மாணவர்கள் வில்பத்து சரணாலயத்தில் மரங்களை நடுவதைப்படத்தில் காணலாம். (படம்: புத்தளம் தினகரன் விசேட நிருபர்)


Add new comment

Or log in with...