ஐந்து ASP களுக்கு உடனடி இடமாற்றம் | தினகரன்

ஐந்து ASP களுக்கு உடனடி இடமாற்றம்

 
பொலிஸ் மாஅதிபரின் உத்தரவின் கீழ், அத்தியவசிய சேவையின் அடிப்படையில், உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் ஐவருக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது.
 
உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில், தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அனுமதிக்கு அமைய குறித்த இடமாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளவர்கள்
 
1. ஏ.ஆர்.பீ.ஜே. டி சில்வா - உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் - தங்காலை பிரிவிலிருந்து கொழும்பு குற்றப் பிரிவுக்கு
2. எம்.ஏ.ஏ.எஸ். ஜயதிலக்க -  உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் - கொழும்பு குற்றப் பிரிவிலிருந்து தங்காலை பிரிவுக்கு
3. பி.ரி. சிசிர - உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் - மட்டக்களப்பு பிரிவிலிருந்து காலி பிரிவுக்கு
4. எஸ்.ஆர்.எச். கமகே - உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் - காலி பிரிவிலிருந்து மட்டக்களப்பு பிரிவுக்கு
5. பி.ஜி.ஆர்.சி.ஏ. கம்லத் -  உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் - பொலன்னறுவை பிரிவிலிருந்து மாத்தறை பிரிவுக்கு
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Or log in with...