.

புதிய செய்திகள்

  Rizwan Segu Mohideen றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்   தகவல் அறியும் சட்டமூலம், திருத்தங்களுடன் பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த சட்ட மூலம்...
0
15 மணிக்கூர் 46 நிமிடங்கள்
  Rizwan Segu Mohideen றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்   ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலக வேண்டும் என பிரித்தானிய மக்களின் கருத்தை அடுத்து பிரதமர் டேவிட்...
0
18 மணிக்கூர் 16 நிமிடங்கள்
  Rizwan Segu Mohideen றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்   பதிப்பு 02 ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது இரும்பு தடைவேலியில் இடறி வீழ்ந்த ரோஹித குணவர்தன தற்போது அவசர...
0
20 மணிக்கூர் 16 நிமிடங்கள்
  Rizwan Segu Mohideen றிஸ்வான் சேகு முகைதீன்   ஆதரவு - 17,410,742 எதிர்ப்பு - 16,141,241 # ஸ்ரேலிங்க பவுண் 31 வருட வீழ்ச்சி # யூரோவின் பெறுமதி...
0
20 மணிக்கூர் 46 நிமிடங்கள்
கடந்தகால அசௌகரியங்கள் குறித்து அரசாங்கம் கவலை வெளிநாடுகளில் புகலிடம் அல்லது அகதி அந்தஸ்துகோரி நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இலங்கைத்...
0
1 நாள் 7 மணிக்கூர்
  மோசடிகளை தொடர்வதற்கு வசதியாகவே கடந்த ஆட்சியாளர்கள் தகவலறியும் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அக்கறை கொள்ளவில்லையென பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க...
0
1 நாள் 7 மணிக்கூர்
  சரியான தகவல்களை அறிந்துகொள்ள ஊடகவியலாளர்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பம் தகவலறியும் சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றுவதானது கண்ணாடிக் கூட்டுக்குள் இருந்து கொண்டு...
0
1 நாள் 7 மணிக்கூர்

பொழுதுபோக்கு

கிசுகிசு

X

அல்லது கீழுள்ள சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் பதிவு செய்யுங்கள்...

X

அல்லது கீழுள்ள சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் பதிவு செய்யுங்கள்...